| | 2020 | | . |

alaghtsab alzwjy mn al3nf ila al7maya al9anwnya

alaghtsab alzwjy mn al3nf ila al7maya al9anwnya
d.fwzya albyd
ala alsyda wzyr alasra waltdamn

ida kant alasra hy nwaa tdm zwjyn y3ychan t7t s9f wa7d fin al3la9a alzwjya fyha alch9 al3lny aldy y3rfh almjtm3 b3d ichhar alzwaj wfyha alch9 al7mymy aldy yjtm3 fyh ma ydkhl fy khana alkhswsya. ma yjm3 byn zwjyn lys f9t alwty9a al3dlya alty tchhd 3la chr3ya m2ssa alzwaj wlkn hnak m3ta alskn alnfsy waltnaghm aljnsy aldy mn almfrwd an y7sl byn ka2nyn lastmrar al3ych almchtrk waltfkyr fy 9rar alnsl .

dakhl byt alzwjya hnak fda2 mghl9 7afl balasrar 7yt yrghm b3d alazwaj zwjathm 3la alaghtsab alzwjy dwn rghba mnhn. whw alikrah albdny aldy lh tda3yat nfsya wjsdya 3la mrbya alajyal bchkl ytm fyh astkhdam 9amws al3nf bkl anwa3h aw althdyd w alihana al7ata balkrama alchy2 aldy yfrz lna mcha3r slbya tn3ks 3la alatfal w3la twazn alasra brmtha.

y3rf altb alnfsy alaghtsab alzwjy 3la anh nw3 mn al3nf ytlbs balf3l aljnsy. w hw rghba mn alzwj fy itbat f7wlth alty rbma tkwn 9d 3ant fy ftra mn 7yath almadya mn alkhdch. aw litbat rjwlth mn jha akhra lt7dy al9hr walf9r wal3jz 3la mwajha mttlbat al7yaa al3ama alty ymkn an ych3r amamha balastsghar w yrghb fy an ykwn a9wa mnha wy799 bdlk antsara rmzya 3lyha. wma mywlh ltfrygh al3nf fy alfda2 alkhas ila m7awla mnh liza7a swra al9hr alty la zalt 3al9a bla ch3wrh. aw hw irda2 llch3wr ballda fy r2ya alakhr ytalm. aw hw tsryf lldght aldy yt3rd lh fy alchghl aw fy fda2at akhra ysdrh n7w mn y3tbrha t9afya wjsdya al7l9a alad3f fy almjtm3 ala why alzwja.

in ljz2 mn t9aftna al3rbya alislamya 7yza kbyra fy trsykh swra slbya ldwr almraa aljnsy fy frach alzwjya. 7yt ns7 altbry alrjl alm2mn aldy trfd zwjth almdaj3a ban ywt9ha wyhjrha fy almdj3 ay yrbtha mtl albhyma balfrach 7ta tlyn. hna alrghba fy almjam3a hy 79 khas balrjl in cha2 astwfah win cha2 trka.

alf9ha2 yjm3wn 3la an alzwaj hw 39d tmlk llbd3. walbd3 yfyd tmlk alrjl lfrj almraa alty ytm hna ikhtzalha fy hda al3dw f9t. walzwaj hw tmlyk 79 mnaf3 albd3 mn trf alzwj. alt3ryfat a3lah la twrd ma yfyd altbadl fy hdh almnaf3. ila drja j3lt fyha almraa mn almta3 almmlwk llrjl wtkrs 3nd alb3d alt3aml m3ha 3la hda alasas .

7ta an tfasyr b3d alf9ha2 alldyn ywz3wn skwn al7lal wal7ram 3n 3wahlha ajazwa 3la alzwj mjam3a almraa wwtaha mra wa7da fy al3mr in arad f9t astyfa2 alsda9. wb3d dlk ymknh hjrha mtl aljarya in cha2. bl in mnhm ta2fa dhbt ila t3ryf alzwaj 3la anh "39d nka7 lmjrd altldd badmya" wldlk falnf9a la tjb 3la alwat2 wlys lh ay 79 3ndha ila fy ch9 alistmta3 aldy ys9t fy 79 alzwja almryda alty la tsl7 ldlk.

bl in fry9a kan y7ll alaghtsab alzwjy wy3tbrh 79 mn 79w9 alzwj 3la zwjth alty in rfdt almdaj3a tn3lha almla2ka. ktyra hy almfahym alkhat2a almwrwta walty rskht lmfhwm alta3a al3mya2 llb3l fy b3d ala7adyt walty tdkhl fy khana 79 alzwj 3la zwjta. ida rghb fyha wrawdha 3n nfsha 7ta why 3la hr b3yr 3lyha an tnzl wtlby rghbth.

in almjtm3 aldy tghyb fyh t9afa almsawaa ystby7 slwkat alr9 y3ty lka2n al79 fy ast3mal alslta almfrta 3la ka2n akhr lfrd ma yryd w 9tma yryd w mn ay jha yryd. fy l tzwyj 9asrat lay3rfn ma yntrhn wfy l ghyab alt9afa aljnsya wghyab al7maya al9anwnya lhn y3rd alzwaj almbkr almraa ila alistghlal aljnsy dwn an tdry nra lamytha fy hadyn almjalyn. a7yana 7ta wlw kan alw3y balistghlal aljnsy alchad fin almraa la tjr2 3la al7dyt 3n rghbat zwjha almktwma walm7mwma. alrdwkh lnzwat b3d alazwaj ykwn 3mwma khwfa mn altfkk alasry w altla9.

fy almjtm3at aldkwrya ttrby almraa 3la ta3a zwjha w alrdwkh lh w alinsya3 lnzwath wlawamr. hda almjtm3 y3trf f9t ba7tyajat alrjl aljnsya bynma yra anh lys mn 79 almraa alt3byr 3n a7tyajatha alchb9ya win f3lt dlk fanha dat swab9. wmn tm trakm tarykhya 3nd alrjl jwaz alsytra almtl9a 3la almraa mn ajl irda2 a7tyajath albywlwjya.

alsyda alwzyra alm7trma

fy kl aldwl alawrbya amryka alchmalya waljnwbya astralya wafry9ya aljnwbya alaghtsab alzwjy mjrm 9anwna. fyma b3d aldwl t3a9b 3lyh 7yn ykwn alzwjyn mnfslyn. fy 7yn fy ba9y dwl al3alm alsa2r fy try9 alnmw bma fyha almghrb alaghtsab alzwjy 9anwnya y3tbr f9t nw3 mn anwa3 al3nf alasry.

ada kant hchacha alm3ta alt9afy wala9tsady tfrz lna tzwyj 30000 9asr fy alsna wkan al3nf dd alnsa2 ymtl nsba 62.8% fin jz2a mnha y2chr 3la m3dl alaghtsab alzwjy wlw an al9lylat ysr7n bdlk lanhn y3tbrn almwdw3 ydkhl fy khana alasrar alty ys3b altsry7 bha. lkn alab7at alajtma3ya almydanya w3lm aljryma tw9f 3la jra2m aljns alty ahrt an almraa la t3ych fy m7yt amn bl t3ych al3nsrya ywmya fy alfda2 al3am dakhl asrtha w7ta bytha. aldrasat t2kd an amraa wa7da dmn tlata tt3rd llt7rch w ll3nf wtrghm 3la mmarsa aljns. wal9lylat mnhn mn lm yt3rdn llastghlal aljnsy khlal 7yathn. walba9yat ytm astghlalhn mn trf jany ykwn ima ajnbya 3nha aw a7d afrad 3a2ltha aw chrykha.

s7y7 an alaghtsab alzwjy mn aktr aljra2m chyw3a 3la almstwa al3almy lkn la ymkn lay mkhttat tnmwya an t3ty nta2j iyjabya wjz2 mn nsf almjtm3 y3any mn adtrabat lha tklfa 3la alwa93 ala9tsady w atar tn3ks 3la trbya alatfal w3la altwazn alnfsy al3atfy alfkry walrw7y. lda antla9a mn ms2wlytkm kwsya 3la al9ta3 yjb 3lykm 7maytha 9anwnya wincha2 mrakz laywa2ha wtstyr mkhttat alt9a2ya ltwfr lha alast9lalya almadya frd myta9 llm3achra altyba alty lha aswlha fy t9aftna tmryr wslat ichharya tdm rsa2l fkrya wt9afya wrw7ya tsm7 baltwasl alra9y wal7dary byn alzwjyn. kma an altlwt alhmjy walirhab aldy tt3rd lh hath alf2a watarha 3la slamtha al39lya waljsdya tttlb mnkm twfyr alyat ald3m altby lamkanya t3rdha llamrad almn9wla jnsya wald3m alnfsy ltjawz mra7l alakt2ab watarha alslbya mn a7t9ar lldat alrghba fy alint9am aw alint7ar. kma 3lykm twfyr al7maya lha fy 7al 9rrt alljw2 ila al9da2 waltblygh 3n m3anatha.

wn7n n3dl wntmm altrsana al9anwnya labd mn syagha mada chamla wad7a fy al9anwn aljna2y tjrm alaghtsab alzwjy wtdrj dmn 9anwn al39wbat bl wtchdd 3la al39wba lan almwad almwjwda fy 9 j tjrm altghryr bal9asr alightsab w alikrah 3la aljma3 t7t althdyd aw alastdraj wtsttny fy dlk ma ymkn an y93 llzwja.


عدد الزيارات : 17479
تاريخ الإضافة : 2015-03-16abraj 17-03-2019
abraj 07-11-2006
abraj 11-09-2008
abraj 10-09-2017