| | 2020 | | . |
:

wkyl la27a alat7ad aldstwry m7md asghyr nasry : rad jda 3la 7sylty khlal ichrafy 3la tsyyr alchan alm7ly

wkyl la27a alat7ad aldstwry m7md asghyr nasry : rad jda 3la 7sylty khlal ichrafy 3la tsyyr alchan alm7ly
tawryrt blws alakhbar tawryrt alan
khas balantkhabat aljma3ya

wkyl la27a alat7ad aldstwry m7md asghyr nasry : rad jda 3la 7sylty khlal ichrafy 3la tsyyr alchan alm7ly btawryrt wsada3f mjhwdaty litmam ba9y almchary3 altnmwya lttbwa almdyna almkana alla29a bha k3asma lli9lym .

mwakba llantkhabat aljma3ya alm9rra fy rab3 chtnbr alm9bl astdfna fy 7l9tna lhda alywm alchab altmw7 m7md asghyr nasry r2ys almjls albldy lwlaytyn mttab3tyn walkatb ali9lymy l7zb alat7ad aldstwry 3la mstwa i9lym tawryrt w3dw mjlsh alwtny 7asl 3la alijaza fy al79w9 fa3l a9tsady naj7 wjm3wy nchyt syasy rzyn wm7awr 7kym wmstchar 3a9l y9dr khswmh alsyasyyn wy3amlhm blba9a fa29a ml7a7 w3nyd fy alb7t 3n msal7 mdynth tn9lath mn ajl almsl7a al3ama yt7ml nf9tha bnfsh llt3rf aktr 3la wkyl la27a 7zb ' al7san ' tab3wa m3na aldrdcha al7mymya altalya :

* alsy m7md hl ant rad 3la 7syltk khlal mda ichrafk 3la tsyyr alchan alm7ly bmdyna tawryrt lwlaytyn mttab3tyn

( babtsamth alm3hwda ) ana rad kl alrda wlw lm akn rad lma trch7t lkhwd ghmar alantkhabat aljma3ya lrab3 chtnbr win kant hnak b3d alamwr alty tchghl baly tmnyt bsd9 an a3wd lt79y9ha .

* ybdw an hnak israra ml7a lwlaya talta lmada kl hda alisrar

asm7 ly an awd7 lk ban hda lys israra kma smytmwh winma wljt hdh alantkhabat astjaba lmnadly 7zby alat7ad aldstwry aldyn zkwny balijma3 wtlbya kdlk lrghba chry7a mhma mn almwatnyn walmwatnat mn skan mdyna '' 44 wly '' almtmskyn bm7md asghyr lanhm y3rfwnh 79 alm3rfa w3brwa ly chkhsya bmsandthm almtl9a ly wma 3lykm ila an ttwfwa ba7ya2 almdyna wasalwa 3ny dara dara wzn9a zn9a ltty9nwa mn dlk . wsakwn in cha2 allh 3nd 7sn nhm lmwasla msyra albna2 witmam ba9y almchary3 altnmwya alty t7taj ilyha almdyna .

* 9ltm itmam almchary3 altnmwya alba9ya fma hy idn

t3byd altr9 dar alt9afa itmam ma tba mn mchrw3 altthyr alsa2l ( alwad al7ar ) injaz almrkbat alajtma3ya almsad9 3lyha i7dat 16 ml3ba ll9rb msad9a 3lyha itmam thy2a alml3b alr2ysy b7y alslm wthy2a ml3b 7y mwlay 3ly alchryf aldy ywjd rhn aldrasa itmam achghal almsb7 albldy ...

* ytdawl chbab almdyna b7sra 3dm ft7 almsb7 albldy labwabh m3 mwja al7r alty ajta7t almnt9a hda alsyf fma alsbb

kma wd7t dlk fy 3da mnasbat swa2 3la sf7a alfaysbwk alkhasa by aw 3br mw93 bldya tawryrt alilktrwny an ms2wlya takhr injaz almsb7 lbldy t3wd asasa ila aljha alty tklft baldrasa 7yt tbyn an hdh aldrasa lm tf bma ytw9 ilyh almjls albldy wkda almwatnwn 3mwma wldlk tm alljw2 ila i3ada aldrasa mn jdyd m3 mra3aa kl alchrwt walm3ayyr alty tttlbha 3mlya injaz msb7 bmwasfat 3srya dat jwda 3alya tstjyb lttl3at alchbab .

wla yfwtny an adm swty ila swt alchbab wat7sr basf 3la hda altakhr aldy ms hda almrf9 al3mwmy al7ywy waltzm bkl sd9 ban ykwn hda almchrw3 dmn awlwyaty fy 7ala tjdyd alt9a fy chkhsy w7ta ida lm ys3fny l7 fsandl mn ajlh bsfty fa3la syasya wjm3wya .* '' t3tbr mdyna tawryrt i7da al9la3 almny3a l7zb alat7ad aldstwry b3d mrakch '' hda klam a7d 9yady altnym lmada

inh wallh m79 fy 9wlh ymtl 7zbna alat7ad aldstwry btawryrt 9wa slba kslaba al7san rmz al7zb . wydyf da7ka : '' 7ta 9wa alsyarat t9as b3dd ala7sna '' whdh al9wa nab3a mn sd9na wmbad2na altabta w7sn m3amltna lmnkhrtyna wdymw9ratytna aldakhlya w7rya alt3byr waln9d amwr klha kant kafya last9tab 3dd mhm mn almnadlyn mn mkhtlf ala3mar chbaba wchyba rjala wnsa2 bynhm atr kfaa bimkanha t7ml alms2wlya walmsahma fy tsyyr alchan alm7ly bkl nja7 idafa ila al3nsr alnsa2y aldy y7tl mkana ryadya dakhl 7zbna w9d 7awlna 9dr alimkan t3zyz la27tna bkl hdh alatyaf .

* aymkn alt3rf 3la alla27a alkamla lmrch7y alat7ad aldstwry btawryrt* t7dtt 9bl 9lyl 3n itmam almchary3 altnmwya btawryrt fhl wd3 al7zb brnamja antkhabya m7lya

baltb3 wd3na kdabna brnamja antkhabya 7afla wntmny fy 9rara anfsna an ntb9h kamla 3la ard alwa93 fbalidafa ila ma sb9 dkrh mn mchary3 tnmwya balmdyna sytm injazha fin brnamjna alantkhaby alm7ly ydm alktyr mn almchary3 alakhra mnha itmam achghal alm7ta altr9ya itmam achghal m7ta al9tar bna2 9ntra tanya ltkhfyf aldght almhwl 3n al9ntra al9dyma m3 khl9 mmrat 3bwr idafya fw9 kht alska al7dydya lrbt aldfa alchmalya llmdyna baljnwbya mnha itmam mstra khl9 mnt9a sna3ya kbra ltchjy3 alasttmar wamtsas albtala wkda mnt9a lltnchyt ala9tsady ltchjy3 alm9awlat alsghra i7dt fr3 m7ly lghrfa alsna3a waltjara walkhdmat i7dat mndwbya lwzara alchbab walryada khl9 swy9at llba3a alja2lyn why 3mlya 9d 7yt bmwaf9a alsltat alwsya thy2a alsw9 alasbw3y ( lljmla walaghnam ) itmam achghal bna2 almrkbat altjarya b7y mwlay 3ly alchryf tchjy3 khl9 fnad9 jdyda wtahyl alfnad9 al9dyma i7dat 9a3at ll7flat alnhwd bb3d almatr altarykhya kal9sba alisma3ylya m3 khl9 mnt9a sya7ya 3la dfaf wad za ststfyd mnh jl jma3at ali9lym whw mchrw3 sytm bchraka m3 almjls aljhwy wdlk bast9tab alsya7 alajanb almwl3yn balsya7a aljblya llatla3 3la mnt9a tafwghalt ftawryrt lzyara almatr altarykhya bha ( al9sba alisma3ylya ) walastmta3 balmntzhat alm9rr i7datha 3la dfaf wad za wswla ila sd al7sn altany bjma3a sydy l7sn al9rwya fmnt9a tafrnt balnjwd al3lya khl9 mntzhat bmdakhl almdyna t79y9 mchrw3 almyna2 aljaf aldy ywjd fy twr aldrasa itmam brnamj 7maya almdyna mn alfydanat almkhtt al7dry ltshyl 7rka almrwr balmdyna i7dat mtr7 3mwmy mra9b llnfayat aldy ywjd rhn aldrasa m3 thy2a almtr7 al7aly llnfayat i7dat mrkb swsyw ryady btjz2a alyasmyn whw mchrw3 fy twr aldrasa i7dat ml3b lkra al9dm bmwasfat 3srya m3 7lba lal3ab al9wa bna2 dwr llchbab bb3d ala7ya2 alb3yda injaz msb7 bldy bmwasfat 3srya btjz2a almkhtar alswsy itmam achghal mchrw3 alwa3d llskn ala9tsdy balmdyna tjhyz almrkbat alajtma3ya m3 khl9 fda2 almraa waltfl wmrkz iywa2 llatfal almchrdyn injaz fdaat trfyhya llal3ab khasa balatfal bmkhtlf a7ya2 almdyna itmam achghal mrkz alsm walbkm b7y mwlay 3ly alchryf i3ada thy2a alkhzana aljma3ya thy2a alm9brtyn alislamytyn balmdyna tswya wd3ya alamlak al39arya balmdyna 9sd 7swl almwatnyn 3la alrswm al39arya w9d anjzna 50 fy alma2a mn hdh al3mlya i7dat chbabyk llmsal7 alkhdmtya bala7ya2 alb3yda 3n mrkz almdyna wntmna sad9yn an n799 kl hdh almchary3 alty t3wd balnf3 al3mym 3la sakna mdyna tawryrt bajm3hm .

* 9wa 7zbkm bmdyna tawryrt hl hw fal 7sn laktsa7 akbr 3dd mn m9a3d almjls albldy wfwzkm br2asth

( babtsama tfa2l ) lm la inna ntm7 bjd an nhymn 3la hdh alantkhabat wn7sl 3la 7sa mry7a mn alm9a3d wn799 baltaly ma 799nah fy antkhabat alghrf almhnya 7yt 7slna 3la khmsa m9a3d mn asl 11 ay bnsba 46.46 fy alma2a .

* mada t9wl llnakhbyn bmdyna tawryrt

achkr ktyra kl almwatnyn walmwatnat bmdyna tawryrt aldyn ma ft2wa y9dmwn d3mhm lna wsnl 3la al3hd lmwasla khdmthm m3 mdna alyd lljmy3 llnhwd bmdyntna 7ta nj3lha fy msaf almdn alra9ya .

wlnkn klna fy almw3d ywm aljm3a 04 chtnbr 2015 lnswt jmy3a 3la la27a 7zb alat7ad aldstwry bwd3 3lama x 3la rmz al7san .


wnhdy fy alakhyr hdh alswr lmdyna tawryrt byn alams walywm lyla7 almwatn bnfsh mda altghyyr altar2 3lyha :
tawryrt balams tawryrt alywm


عدد الزيارات : 29335
تاريخ الإضافة : 2015-08-26abraj 27-11-2016
abraj 14-06-2017
abraj 18-08-2020
abraj 26-08-2013