| | 2020 | | . |

t9ryr 7wl alasbw3 altrbwy w7fl alttwyj aldy ndm baltanwya sla7 aldyn alaywby btawryrt

t9ryr 7wl alasbw3 altrbwy w7fl alttwyj aldy ndm baltanwya sla7 aldyn alaywby btawryrt

3acht tanwya sla7 aldyn alaywby 3rsa bhyja khlal asbw3ha altrbwy aldy nmth bt3awn m3 almjls aljma3y ltawryrt w jm3ya amhat wawaya2 altlamyd altanwyawamtd dlk mn 24 mars 2016 ila 02 abryl 2016 t7t ch3ar '' mn ajl mt3lm fa3l fy m7yth'' w9d kan alasbw3 trbwya bamtyaz .
aljm3a 25 mars 2016b3d alzwal
almdyr ali9lymy y3ty antla9a alasbw3 altrbwy btwzy3 alchwahd alt9dyrya 3la alfr9 alryadya almtwja wtnya wjhwyawm7lya why :
almcharkan fy albtwla alwtnya ll3dw alryfy : bnsna3 m7md w madych 7byba
fry9 kra al9dm inat alrtba altalta jhwya b wjda 9/3/2016
fry9 kra alsla ftyan alrtba altanya mydalya fdya alnadwr 11/03/2016
dwry alm2ssa fy kra al9dm altanya bak 3 7 a 2 alrtba lawla waltanya bak 3 7 a 4 alrtba almkhttm ywm 18/03/2016
tjdr alichara ila alastada ikram bnd7w achrft mnd antla9 almwsm aldrasy 3la tdryb alfr9 alsalfa aldkr bma fy dlk ayam alsbt wala7d .
alm2ssa 3rft nchat ryadya kbyra tnafs khlalh tlamyd aljdw3 adbya w3lmya fy al3ab bla 7dwd atrha alastadyn ikram bnd7w wrda blkhwt w7dr antla9 alasbw3 altrbwy ila janb alsyd rchyd chrwyt almdyr ali9lymy alsada 7dyny m7md mns9 msl7a alch2wn altrbwya waltkhtyt walkhryta almdrsya walsyd bl9asm bn3ycht mns9 msl7a alch2wn al9anwnya waltwasl walchrakat walsyd 7sn alsay7yr2ys mktb alart9a2 balryada almdrsya w tzamn antla9 f3alyat alasbw3 altrbwy m3 a7tdan altanwya alawlmbyad aljhwya llfyzya2 walkymya2 walbywlwjya .
alsbt 26 mars 2016
nmt alastada 3a2cha zyany m7adra tw3wya mn tatyr aldktwra bchra alzkay mwdw3ha '' alamrad almn9wla jnsya '' w astfad mnha tlamyd altanya bakalwrya w kan tfa3l altlamyd wad7a mn khlal mcharkthm lldktwra fy almna9cha w tr7 alas2la. kma an alastada nmt msab9a trbwya sfya lakhtbar 9drat w mharat altlamyd fy allgha alinjlyzya khswsa wanhm m9blwn 3la alimt7an alwtny whkda tm akhtyar amyr(a) alasbw3 altrbwy fy mada allgha alinjlyzya w kan all9b mn nsyb altlmyda jhyna bw3za mn 9sm 23 7 a 4 w altlmyda 7kyma al3chabmn 9sm 2 3 7 a1.
tw9y3alrsam 3bd al9adr lm7mdy allw7a alfnya almzyna lmdkhl 9a3at aldrws walty anjzt bmsahma malya mn trf mjmw3a mn alatr altrbwya balm2ssa

ala7d 27 mars 2016
nsb arw9a almwad almcharka fy alm3rd altrbwy bbhw idra alm2ssa
alitnyn 28 mars 2016
antla9 tnym zyarat sfya ltlamyd alm2ssa rf9a asatdthm lmkhtlf arw9a alm3rd aldy chml rwa9 traty msghr y3rf bma tzkhr bh almnt9a mn awany w zkharf w albsa t9lydya. balidafa ila mls9at w rswmat t3byrya fkant alarw9a mtnw3a fy mwadha. fjna7 allgha alinjlyzya kan mn tatyr alastada 3a2cha zyany w dm ayda mnjzat mjmw3a tlamyd brnamjaksys aldy t7tdnh altanwya -mnd djnbr 2015- 7yt 3br altlamyd mn khlal tswrathm 3n kl ma ykhalj mkhylathm mn afkarwtmtlat.ama jna7 alislamyat fkan mn tatyr kl mn alasatda 7lyma al3lamy 7sn bw7ba w zhwr abwmhdy wdmt jnbath rkna ll3lma2 wal3almat almghrbyat w als7abawals7abyat
w chml ayda 7mla tw3wya t7sysya 3n ahmya alslaa ja2t 3bara 3n bta9at wz3t 3la zwar alm3rd. ama jna7 3lwm al7yaa w alard fkan mn tatyr alastad a7md lf9yh wtmyz b3rd tjarb fy 3lm ala7ya2 w3rd t7f msnw3a 3n try9 tdwyr almtlachyat. ama rwa9 alfyzya2 kan mn tatyr alastada 7nan bns3ydy 3rd tjarb dat ttby9at 3mlya whmt kyfya alt7km alaly fy alinara al3mwmya wkhzan alma2 walindar mn alsr9a . jna7 alajtma3yat atrth alastada fatna alsby3 a3ad bna altarykh adrajh ila 3sr alsfn alchra3ya w astwa 9rasna alb7ar wal7rwb alslybya dlk mn khlal ma abd3h altlamyd mn sfn w a3mal ydwya fy hda almdmar. w rkn allgha alfrnsya kan mn tatyr alasatda : n3yma alchykh mlyka 9asmy w tyjany aslaw w ja2t f9rath mtnw3a mn swr w t3aly9 w 7km
wkant frsa libraz mwahb alt3byr ktaba ballgha al3rbya walfrnsya walinjlyzya.

btnsy9 m3 jm3ya asatda allgha al3rbya 9dm alastad aljylaly al7snawy drsa tjrybya tjryba.
tnym 7mla by2ya balm2ssa t7t ichraf alastad a7md lf9yh .
altlata2 29 mars 2016
ghst jnbat al9a3a 3 btlamyd alawlabaklwryat7t ichraf alastada 7lyma al3lamywtatyr msa3d ajtma3y w mkhts fy altnmya aldatya alsyd yasyn y3kwb fy drs 7wl kyfya alt3aml m3 alamt7an.
antla9 3mlya frz altawlat walkrasy mn almtalachyat fy af9 isla7ha bmbadra mn alastad alchr9awy 3bd alghny wankhrat alastadyn a7md lf9yh walml7awy 3bd al3zyz fy almbadra .
alarb3a2 30mars 2016
astmrar 3mlya frz altawlat walkrasy mn almtlachyat
mwaf9a almdyr aljhwy lltkwyn almhny 3la altkfl bisla7 altawlat walkrasy wdlk 3la hamch all9a2 altwasly almnm llt3ryf balbakalwrya almhnya wafa9 altkwyn almhny
astmarzyara alarw9a t7t ichraf alasatda
tnym msab9a fy allgha alinjlyzya ltlamyd altanya 3lwm al7yaa walard 1t7t ichraf alastada 3a2cha alzyny .
alkhmys31mars2016 nmt alastada 3a2cha zyany w btnsy9 m3 alastad 7myd 7dad (flsfa ) l9a2 twaslya m3 tlamyd al9sm altanya bakalwrya 3lwm insanya 5 wdlk lma lw7 3lyhm mn ktra alghyab wallambalaa .
aljm3a 01 abryl2016
atr astad alflsfa jwad altwzany mnadra fy msala al3lmya fy al3lwm alinsanya mn t9dym tlamyd altanya bakalwrya 3lwm insanya 4 w7dwr asatda alflsfa
w b3d aldywf.
kma an hda alywm kan 7afla balanchta id nmt alastada 7lyma al3lamy w bm3ya alsyda jwhra aljdyd 3n altwjyh altrbwy l9a2 m3 tlamyd aljdw3 almchtrka al3lmya tm mn khlalh t3rf 3la jmy3 almsalk w mzaya altkwyn al3lmy w almhny.
w zwal nfs alywm kan llastad aldktwr a7md alr7many 3rd mmyz w jd ham fy fyzya2 alkwn walttwr astfad mnh tlamyd altanya bakalwrya 3lwm fyzya2ya.
w fy itar anfta7 alm2ssa 3la m7ytha astdaft altanwya altahylya sla7 aldyn alaywby,zwal nfs alywm, mjmw3a mn tlamyd altalta i3dady ,i3dadya bdr kan dlk btnsy9 mn alastadtyn wfa2 9rach 3n altanwy ali3dady w alastada 3a2cha zyany 3n altanwy altahly, w9d kan h2la2 ayda bs7ba mdyr ali3dadya almdkwra alsyd alzhry jmal wkan fy ast9balhm kl mn al7ars al3am alsyd m7mwdy m7md w alastada 3a2cha zyany. zar h2la2 alm3rd altrbwy kma w9fwa 3n ktb 3la al3alm aldyn hm m9blwn 3lyh w dlk bzyarthm lmjmw3a tlamyd brnamj aksys walt3rf 3la mhara hwla2hymada allghaalinjlyzya mn khlal ma y9wmwn bh mn anchta
alsbt 02abryl 2016
tnym alastadtyn 7lyma al3lamy w 3a2cha zyany l7fl ttwyj alasbw3 altrbwy antla9a mn alsa3a altalta b3d alzwal balmrkb alajtma3y mwlay 3ly alchryf 7fl tmyz btkrym almtfw9yn fy alasdws alawl llmwsm aldrasy al7aly. fy hda al7fl azdant 9a3a al3rwd balmrkb bchrf 7dwralsyd r2ys almjls ali9lymy wa3da2 mn jma3a tawryrt wr2ys wa3da2 mktb jm3ya aba2 wamhat wawlya2 tlmydat wtlamyd altanwya watr trbwya wtlmydat wtlamyd wawlya2 amwrhm .
3n altanwya 7dr kl mn alsada alasatda samya fta7 sna2 alhbry sna2 bwwrda fatma 9wtby 7yaa blmndyly fatna alsbyy3- wfa2 9rach- smyra aly7yawy- rab7 albghdady jylaly al7snawy rda blkhwt a7md amzyan 3bd alltyfalz3lw9y- m7md blbach 7sn bw7baw s3yd bw7w w almylwdlmtamry. 3n almdyrya ali9lymya 7dr mn alktaba alkhasa alsyd 3bd allawy mstfaw3n jma3a tawryrt nwab alr2ys alsyd wmdan khtyry w alsyda bchra alzdwryalsada a3da2 almjls 9dwr alkwalal3rby alznwty,m7md brab7 albchyr msba7y m7md krwm rchyda brwdy w3bd alkrym mkhtary r2ys msl7a bjma3a tawryrt w 3n jm3ya aba2 wamhat wtlamyd altanwya 7dr 7dralsyd alr2ys 3bd al3zyz blbchyrw alsyd m7md m7yt w alsyd m7md frma w alsyd altyb 7ryz.
aftt7 al7fl balnchyd alwtny tm ayat bynat mn aldkr al7kym tltha altlmyda ghytabwsksw tm 3rd chryt fydyw 7wl ahmya altkwyn almhny tm klma mdyr altanwya alsyd khald dawdy aldy r7b bal7dwr alkrym w wttr9ila ahdaf alasbw3 altrbwy w ma tsbw ilyh alm2ssa mn tf3yl ll7yaa almdrsya wj3l almt3lm m7wr 9tb alr7a fy kl tjlyatha . kma kant klma alsyd r2ys jma3a tawryrt al9aha balnyaba alsyd alkwal 9dwr r2ys alljna almklfa balch2wn alijtma3ya w alt9afya w alryadya aldy achad fyha bma nmth tanwya sla7 aldyn alaywby mn anchta hadfa w mhma khlal asbw3ha altrbwy da3ya ila almzyd mn alr9y
w alastmrarya. ama klma alsyd 3bd al3zyz blbchyrr2ys jm3ya aba2 w amhat w awlya2 altlamyd baltanwya fkant klha tchjy3a w t7fyza lltlamyd...

wb3d dlk t3a9bt 3la rk7 almsr7 f9rat fnya mn anachd w aghany w mwnwlwjat w mchahd samta t7ml 7mwla trbwya tnbd alghch fy alamt7an.wkant anchwda '' ma t9ych blady ''7masya tfa3l m3ha aljmhwr bchkl 3fwyw mma zad allw7a ala7tfalya bha2 nwra hw ttwyj altmyz alakhla9ywa ltmyz aldrasy w tmyz alslwk alttw3y aldy tmyz bh tlamyd altanwyawhkda kan l9b sltan alakhla9 w mlka jmal alakhla9 hdh alsna mn nsyb kl mn altlmyd ans khrdly 2 3 7 a waltlmyda jmyla 3bd alsmy3 2 3 f w 9d albshma baltwaly alsydyn mmtl almdyr ali9lymy alsyd mstfa 3bd allawy w alsyd r2ys almjls ali9lymy taj w 7mala altmyz kma 9dma lhma jwa2z 9yma w chhada altmyz alakhla9y khlal msyrthma aldrasya baltanwya 2013-2016 .

ama altmyz aldrasy fkan abtalh mn trb3 3la krsy alsdara fy alch3ba w almstwa alt3lymy bi7razhm 3la a3la alm3dlat whm kaltaly: ans khrdly 23 7 a 17,86 samya nhary 23 f 18,40- fatma 3bd aljbar 2 adab 17,20 fty7a zyany 2 3 i 16,66- skyna al3lwy 1 3 t 17,51 sna2 m9wr 1 a 3 i 16,30 alhwhay khdyja j m a 3 i 16,68 7mza al9dyry j m 3. w9d 9dmt lhm jwa2z9yma wchwahd t9dyrya . wfyma ykhs tmyz alslwk alttw3y kan 9adth mn sahm w chark fy alrf3 mn jwda fda2 alm2ssa w 9d 9dmt l3myd alfry9 altlmyd 3bd al3aly zlw92 3 7 alchwahd alt9dyrya 3la an y9dmha bdwrh ila ba9y zmla2h.w nr ldy9 alw9t artat alljna almnma twzy3 ba9y alchwahd alt9dyrya 3la al7aslyn 3la alrtb alawla fy b7r alasbw3 almwaly w dakhl fswlhm.
kma kan al7fl mnasba ltkrym kl mn alastada 7dhwm msaly w alsyd bwbkr 7s7as 3n dnwhma mn sn alt9a3d w ayda tkrym al7ars al3am alsyd m7md m7mwdy .

w 9d kan al7fl mraa 79y9ya lmt3lm fa3l fy m7ythkma ja2 fy ch3ar alasbw3 altrbwy id kan lltlmydyn zhra alswydy 13 t w nwr aldyn amjydy 13 t aldwr alf3al fy alikhraj alfny lf9rat brnamj al7fl aldy akhttm bald3a2 lylyh 7flchay 3la chrf almd3wyyn waldy nmh almjls aljma3y ltawryrt.


عدد الزيارات : 32185
تاريخ الإضافة : 2016-04-08abraj 09-01-2011
abraj 04-06-2021
abraj 23-08-2001
abraj 16-12-2004